O projekcie

Przedmiotem projektu „System Informacji Przestrzennej powiatu opolskiego powSIP-opolski” jest realizacja inwestycji z zakresu budowy infrastruktury niezbędnej do tworzenia systemów informacji przestrzennej na terenie powiatu opolskiego w województwie lubelskim. Beneficjentem projektu jest Powiat Opolski. Celem głównym projektu jest rozwój lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w Starostwie Powiatowym w Opolu Lubelskim. Główny cel projektu ma być realizowany dzięki celom szczegółowym:

Więcej informacji