Usługi

Serwis WMS - ogólny

Serwis WMS - ogólny

Usługa WMS prezentująca dane dostępne w portalu publicznym

http://gis.opole.lublin.pl/arcgis/services/sip/dane_tematyczne_wms/MapServer/WMSServer

Serwis WMS - ogólny

Serwis WMS - geodezyjny

Usługa WMS prezentująca dane dostępne w portalu geodezyjnym.

http://opolelubelskie.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Serwis CSW

Serwis CSW

Usługa wyszukiwania metadanych

http://gis.opole.lublin.pl/metadane/csw/discovery